Flytte barn til privat skole uten fars samtykke

Publisert: 26.11.2018

Kan jeg flytte mitt barn fra offentlig til privat skole uten fars samtykke? Vi har delt foreldreansvar, men barnet har bostedsadresse hos meg. Årsaken til flyttingen er ekstremt dårlig faglig og sosialt miljø på skolen. Barnet ønsker selv overflytting og er over 12 år, men under 18.

Svar:

Jeg tror svaret på spørsmålet ditt vil kunne ha sammenheng med hva slags skole det er snakk om. Dersom skolevalget også innebærer et valg i forhold til f. eks. religion vil det kunne ligge innenfor foreldreansvaret og slik at begge skal samtykke. Dersom dette ikke er tilfellet og det kun er et alternativ på lik linje med andre grunnskoler vil jeg mene at flyttingen kan gjøres uten at det kreves samtykke av begge med foreldreansvar.
Uansett bør naturligvis far involveres og slik at det beste vil være at begge er enige om denne type endringer. Det at barnet selv ønsker løsningen bør naturligvis også tillegges betydelig vekt hensett barnets alder.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: