Ferie og feriepenger i ny jobb

Publisert: 10.02.2020

Jeg har sagt opp jobben min og har oppsigelsestid på 2 måneder. Jeg jobber ut mars. Pr. dags dato så har jeg 25 dager til ferie for i år som er ubrukt. Jeg antar at jeg får feriepengene mine utbetalt siste lønningsdag dvs i mars. Spørsmålet mitt er: Hva skjer med de 25 dagene? Hvis jeg velger å ta dem ut i oppsigelseperioden blir jeg da trukket i lønn den perioden? Jeg begynner i nye jobben 1. april. Får jeg lønn i juni mens de andre ansatte får feriepenger?

Svar:

Du er berettiget til lønn for den tiden du arbeider. Tar du ferie, så arbeider du ikke, men skal da leve av feriepengene dine. Alle har minstekrav på 4 uker og en dags ferie i løpet av et kalenderår uansett hvor en er ansatt og hvor lenge en er ansatt hos ulike arbeidsgivere.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: