Feildiagnostisert som barn

Publisert: 05.11.2018

Min datter som nå er 22 ble på barneskolen feildiagnostisert etter WISC3 - Test og gitt diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Skolegang ble da sammen med tungt psykisk utviklingshemmede resten av grunnskoletiden. Hun er nå utredet på nytt og tidligere diagnose er kjent død og maktesløs. Bør hun saksøke skole og tidligere utredere for mangelfull opplæring? Hun er også fratatt sitt barn på grunn av tidligere diagnose.

Svar:

Denne type erstatningssaker er ofte vanskelige å vurdere da det er mange ulike momenter som får betydning. Slik du beskriver det høres det ut som om dette er en sak som i hvert fall fortjener en juridisk vurdering. Dersom det er slik at man har utvist uaktsomhet i de vurderingene som er gjort og dette har ført til at vedkommende ikke har fått den utdanning og de muligheter man ellers skulle hatt, så kan det ligge et erstatningsansvar hos det offentlige.

Jeg vil anbefale deg eller din datter å ta kontakt med en advokat som har erfaring på området. Det høres absolutt ut til at dette er en sak man bør vurdere i forhold til mulig erstatningskrav. Dersom det ikke skulle være tilstrekkelig grunnlag for et erstatningskrav vil man kunne søke rettferdsvederlag fra det offentlige.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: