Feil på brukt VHS-spiller

Publisert: 07.08.2019

Jeg solgte en kombinert VHS/DVD-spiller på Finn. Den ble sendt 1/4. Den 28. april får jeg beskjed fra kjøper om at det er feil, VHS-delen fungerer ikke. Apparatet var lite brukt, og har ikke vært observert feil på. Kjøper forlanger pengene og portoutgifter tilbake. Påstår at videoen kommer ut igjen uten at den blir avspilt. Jeg har ingen garanti for at dette ikke er en feil som har oppstått etter at han mottok det. Er jeg forpliktet til å tilbakebetale beløpet?

Svar:

Jeg forstår det slik at kjøper ønsker å heve kjøpet av VHS/DVD-spilleren, og spørsmålet er om du må godta det.

Kjøp og salg av gjenstander mellom private reguleres av den alminnelige kjøpsloven. I henhold til kjøpslovens regler kan kjøper gjøre misligholdbeføyelser gjeldende dersom tingen har en mangel. For at kjøper skal kunne heve kjøpet må mangelen i tillegg være vesentlig. Hvorvidt en ting har en mangel, og om mangelen evt er vesentlig, beror på en tolkning av avtalen mellom partene supplert med reglene i kjøpsloven.

Det som er avtalt mellom dere må i tillegg ses i lys av de opplysningene du som selger har gitt om varen. Måtte kjøperen regne med at det var en risiko, fordi det var opplyst at varen var gammel med slitasje, vil hevingskravet vanskeligere føre frem. Det er opplyst at det er en VHS/DVD-spiller, noe som trekker i retning av at varen ikke er veldig ny. Er det derimot annonsert med at alt fungerer helt fint, varen er uten feil og fremstår som ny og ubrukt, vil kjøperen ha grunn til å regne med mangler ikke foreligger.

Risikoen for tingen går i utgangspunktet over på kjøper når tingen er levert, jf. kjøpsloven § 13. Tidspunktet for mangelvurderingen skal også legges til når risikoen går over på kjøper, selv om mangelen viser seg senere, jf. § 21 første ledd. Dette betyr ikke at kjøperen i alle tilfeller må svare for eventuelle mangler etter å ha mottatt tingen. Det følger av § 21 annet ledd at selger svarer for mangler som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktbrudd fra hans side.

Hvorvidt det foreligger en mangel, og om denne er vesentlig, vil altså bero på en konkret helhetsvurdering av hva kjøper har grunn til å regne med som følge av avtalen med selger, supplert med lovens regler om krav til varens egenskaper.

Med vennlig hilsen, advokat Mathilde Aagaard

Del denne artikkelen: