Feil grunnlag for oppsigelse

Publisert: 02.12.2019
Emneord: ,

Jeg er sagt opp i nåværende fast stilling og har takket ja til tilbud som tilkallingsvikar grunnet angivelig dårlig økonomi i bedrift. Grunnlaget har vist seg å være feil, økonomien er ikke dårlig samt at det finnes bevis hvor sjefen plotter å få meg sagt opp, hun utleverer også personopplysninger og taushetsbelagte emner vedr. meg og mitt og hun sier mye ondt om meg. Sykemeldt grunnet psykiske påkjenninger, men har igjen halve oppsigelsestiden min. Hvordan komme meg vekk fortest mulig?

Svar:

Hvis du ønsker å fratre din stilling fortest mulig, er det adgang til å gjøre en avtale med arbeidsgiver om dette, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 åttende ledd. Hvis du ikke inngår en avtale, er du bundet av din avtalte oppsigelsestid.

Faktum du beskriver tilsier for øvrig at det ikke foreligger saklig grunnlag for å si deg opp, og at du dermed kan ha et krav om å gjeninntre i fast stilling eller erstatning. Dette kan en advokat hjelpe deg med å vurdere.

Del denne artikkelen: