Feil eierbrøk i sameie

Publisert: 16.11.2018

Utbygger har ved feil seksjonert annen eierbrøk enn intensjonen basert på areal for de fleste seksjonene i et eierseksjonssameie. Resultat opptil 30% avvik. Tinglysing av eierbrøkene 1/2 år før innflytting. Eierseksjonsloven §22 gjelder etter ordlyd og forarbeider kun avvik mellom planlagt og faktisk seksjonsareal ifm. utbyggers anledning til å seksjonere før blokken er ferdig bygd, så kommunen kan vel ikke kreve reseksjonering? Kan avtalelovens §36 om urimelige avtaler komme til anvendelse?

Svar:

Det fremgår av bestemmelsen i eierseksjonsloven § 22 (1) at kommunen kan kreve reseksjonering dersom det er et avvik av betydning mellom det seksjonerte og de ferdige bruksenhetene. Det er med andre ord to vilkår som må være oppfylte. For det første må avviket ikke være ubetydelig og for det andre må det være et faktisk avvik mellom seksjoneringsbegjæringen og totalt areal i de ulike boligseksjonene. I dette tilfellet foreligger det et reelt avvik som nok vil kunne karakteriseres som betydelig. Kommunen vil derfor sannsynligvis ha anledning til å kreve reseksjonering i medhold av eierseksjonsloven § 22.

Bestemmelsen i avtaleloven § 36 er en generalklausul som gjelder på formuerettens område. Denne bestemmelsen vil neppe komme til anvendelse i denne saken.

Del denne artikkelen: