Fått regninger til avdød datter

Publisert: 30.05.2018

Fikk 2 regninger pålydende 19 914, 00 og en på 8969 til min datter som døde i mars. Begge regninger er 18 år gammel. Jeg har privat skifte, fordi min datter eide ingenting. Har en skifteattest § 78.

Når blir slike regninger foreldet? Jeg som mor er ufør. Fikk utbetalt penger til å betale begravelse og gravstein, blomster og mat og drikke, pluss lokaler til seremoni etter begravelsen. Har ikke mulighet til å dekke kravet på ca 28 000 +. Hvilken mulighet har jeg oppe i dette?

Svar:

Hvis man påtar seg ansvaret for boet i privat skifte, hefter man for alle krav. Men; dersom boets aktive antas å være mindre enn 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden, er ansvaret begrenset til boets midler etter at begravelsesomkostningene er dekket. Begge disse forhold er hjemlet i skifteloven § 78, så henvisningen til bestemmelsen alene er ikke nok til å svare på ditt spørsmål.

Du må selvsagt også undersøke om kravene kan være foreldet. Krav foreldes normalt etter 3 år, så dette bør undersøkes.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: