Fått betalingskrav fra Tyskland

Publisert: 19.06.2018

Jeg har en reiseblogg og har fått et krav om å betale for et bilde jeg ikke har rettigheter på. En beklagelig feil av meg. Advokaten som har sendt kravet er fra Tyskland. Han er veldig på og gir meg korte tidsfrister. Betaler jeg ikke, vil saken gå videre og store omkostninger vil påløpe. Vil en slik sak fra Tyskland være rettskraftig i Norge? Og har de noen mulighet til å kreve inn disse pengene? Kan jeg ende opp med stor gjeld som jeg er nødt til å betale?

Svar:

Jeg er ikke godt nok kjent med tyske prosessregler til å kunne si om du faktisk risikerer å få en dom mot deg i Tyskland. Gjetningen min er nei, fordi det sannsynligvis er billigere for dem (alt i alt) å få en dom mot deg i Norge, enn å først få en dom i Tyskland og deretter gå gjennom hele den papirmølla som skal til for å få en slik dom gjort tvangskraftig i Norge. Men jeg understreker: Dette er bare en gjetning. I ditt sted ville jeg gjøre følgende: (1) Slette bildet fra bloggen. (2) Sjekke hva normal pris er for bruk av slike bilder. Du er ikke alene om å ha et slikt problem, og det finnes helt sikkert retningslinjer for hva som er rimelig å kreve. (3) Sende en rask beklagelse og si at bildet er slettet. (4) Si også at du gjerne vil betale for bruken, men riktig pris, og be om å få oppgitt IBAN-nummer m.v. om du ikke allerede har det. (5) Send det beløpet du mener er riktig. (6) Håp på det beste.

Del denne artikkelen: