Fastsette husleie ved samlivsbrudd

Publisert: 12.06.2019

Jeg lurer på hvem som fastsetter beløpet til krav om husleie ved samlivsbrudd?

Svar:

Jeg legger til grunn at du mener krav om husleie i forbindelse med at en part disponerer den tidligere felles boligen alene i perioden fra samlivsbruddet til skifte er gjennomført og at den utflyttede parten har fremmet krav om husleie. I utgangspunktet har partene anledning til å bli enige om dette selv. Dersom de ikke klarer det, skal husleie være på markedsmessig vilkår (markedsleie). Hvis partene ikke er enige om hva som er markedsmessig leie, kan de kontakte megler/takstmenn for bistand, men blir det ikke enige vil dette måtte avgjøres av domstolene i en evt. skiftetvist.

Det dog viktig å være klar over at det kun kan kreves husleie for den andel av boligen som parten selv eier.

Med vennlig hilsen, advokat Eric Augustin Krogh

Del denne artikkelen: