Fast stilling uten arbeidsoppgaver

Publisert: 10.04.2019

Jeg har en 100% fast stilling i et annlegsfirma, men de har ingen arbeidsoppgaver til meg. Hva kan jeg gjøre med dette? Må jeg skaffe meg en ekstra stilling i et annet firma? Jeg jobber på timelønn, så det vil si at jeg ikke har fått betalt for dagene jeg må være hjemme? Har ikke hatt en eneste time de to siste ukene. Blir jo et problem å skaffe ekstra jobb hvis plutselig begge steder må bruke meg i jobb.

Svar:

Din arbeidstidsordning fremstår som underlig. Normalt er det slik at om en er ansatt i 100% fast stilling, så innebærer det at en har krav på lønn på fulltid, uansett om det er arbeide å utføre eller ikke. Det er opp til arbeidsgiver å enten betale lønn for arbeidstiden, eller å si opp den ansatte med oppsigelsestid som avtalt, forutsatt at det er saklig grunn til oppsigelsen. Alternativt kan arbeidsgiver permittere ansatte uten arbeide, men arbeidsgiver har da en arbeidsgiverperiode før det offentlige tar over og betaler permitteringspenger. Jeg vil anta at siden du arbeider i et anleggsfirma, så vil det gjelde en tariffavtale som regulerer dette for ditt vedkommende. Ta dette opp med tillitsvalgte.
Hvis det derimot har seg slik at du arbeider midlertidig eller på tilkalling, og da IKKE har fast stilling, i motsetning til det du beskriver, så har du heller ingen plikt til ikke å ta annet arbeide. Du må bare huske å gi beskjed til arbeidsgiver om dette, slik at du slipper tilkalling når du har annet arbeide.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: