Fars samboer vil ikke at far skal bo hjemme

Publisert: 22.01.2020

Min far har lettere demens. Han eier sin egen bolig, han har samboer. Min far ble innlagt på sykehjem etter et fall. Han er frisk nok til å bo hjemme og kan få utvidet hjemmetjenester. Samboer nekter å ta ansvar, og mener han derfor skal legges inn på langtidsplass på sykehjem. Hun har fått skrevet ut «ikke samtykkekompetenterklæring» hos min fars fastlege. Kan hun virkelig kreve at han må bli boende på sykehjemmet?

Svar:

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med fylkesmannen. De kan eventuelt vurdere hans samtykkekompetanse og eventuelt oppnevne en verge for din far som kan bistå med å ta avgjørelsen om han skal bo hjemme eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: