Fars rettigheter og plikter

Publisert: 11.02.2015

Jeg er gift, men vi kan ikke få barn. Vi har derfor ikke noen barn sammen. Min kone ønsker derfor å dra til Danmark for å prøve kunstig befruktning. Dette skjer mot min vilje, men jeg ønsker ikke å stoppe henne. Vil jeg juridisk sett bli regnet som far, med de forpliktelsene det medfører om hun blir gravid - siden vi er gift, eller blir det barnet sett på kun som hennes, og jeg ikke har noe juridisk og økonomisk ansvar? Hvordan kan jeg eventuelt komme meg ut av et ansvar for barnet. Må vi da separeres før hun blir gravid?

Svar:

I norsk rett er utgangspunktet at den mann som er gift med mor ved barnets fødsel regnes som barnets far, jf. barneloven § 3. Dette utgangspunktet gjelder også ved assistert befruktning.

Med farskapet følger alle juridiske plikter og rettigheter i forhold til barnet. Dersom ektefellene var separert på tidspunktet for fødselen gjelder ikke dette utgangspunkt.

Med vennlig hilsen

advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: