Far vil ikke gi fra seg hovedomsorg

Publisert: 02.12.2019

Min eksmann og jeg praktiserer delt omsorg - vi har barna 50 % hver og deler løpende utgifter. Han har hovedomsorg (som var korrekt da vi gikk fra hverandre for 10 år siden, men situasjonen endret seg vesentlig ganske raskt). 50-50 deling på tid og økonomi har vi hatt de siste 6 årene. De siste året har barna vært mer hos meg enn han. Han mottar barnetrygd og barnebidrag. Han vil ikke endre frivillig. Hva kan jeg gjøre? Må jeg gå til sak og kreve hovedomsorg for å få endring?

Svar:

I første omgang kan du forsøke å henvende deg til NAV å be om at NAV fastsetter bidraget. Dersom din eksmann bestrider de faktiske omstendighetene også ovenfor NAV og det ikke lar seg gjøre å fremskaffe noen dokumentasjon for at barna faktisk er hos deg mer enn 50/50, er du avhengig av dom på hovedomsorg.

Endring av barnetrygden fordrer dokumentasjon. Jeg har erfart at vedtak fra NAV hvor det er innvilget barnebidrag som hovedforsørger legges til grunn også for endring av barnetrygden.

Dersom det ikke lar seg gjøre med vedtak fra NAV hvor du innvilges bidrag basert på faktiske forhold er du altså avhengig av rettslig avgjørelse hvor du får hovedomsorg (fast bosted) for barna.

Del denne artikkelen: