Far vil bare betale husleie, ikke bidrag

Publisert: 27.08.2018

Har en datter på 16 år som nå det siste året ikke har hatt samvær med sin far. Pga en stemor som ikke er så grei. Vi har privat bidragsavtale. Ho starter nå på videregående og skal betale 4500 i husleie. Stipendet dekker ikke hele husleia. Far sier han kan betale husleia, men da ikke bidrag. Prøver å fortelle at det som mangler på husleia blir en ekstra utgift pluss mat osv på hybelen, buss osv. Og at bidraget er for utgifter som kommer i tillegg til hybel osv.

Svar:

Dersom dere ikke klarer å bli enige om en privat avtale om bidrag (der dere selv kan bestemme beløpet og annet) må NAV beregne bidrag. Dette gjøres ut fra 3 faktorer: barnets alder, foreldrenes inntekt og antall dager hun er hos hver av dere per år. Når hun bor for seg selv kan det være spesielle regler jeg ville konferert med NAV om.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: