Far stiller ikke opp på samvær og betaler ikke bidrag

Publisert: 08.05.2020

Jeg har ei datter født i 2013 som jeg har hovedomsorg og fast bosted for. Far har samvær med henne 2 timer en gang i uken under oppsyn. Dette på grunnlag av tidligere historikk med omsorgssvikt, ljuger om hva han og barnet gjør og manglende evne til å tilfredsstille basale behov som mat og hygiene. De siste årene har far nektet å betale barnebidrag, og møter ikke alltid opp til avtalt samvær. Han gir heller ikke beskjed hvis han er forsinket med flere timer. Hva bør jeg gjøre videre?

Svar:

Man kan ikke kreve at samvær følges opp dessverre. Men bidrag kan NAV kreve inn for deg hvis du ber dem om det.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: