Far samarbeider ikke om barnet

Publisert: 30.10.2019

Jeg er en utenlandsk mor som har et norsk barn med norsk mann. Mitt barn er 10 år og har ikke hatt samvær med faren i over et år. Faren samtykker ikke ved passlaging. Er det mulig at jeg kan søke full foreldrerett?

Svar:

Det anses i utgangspunktet å være til barnets beste å ha pass. Dersom far ikke samtykker til dette, kan det væregrunnlag for å kreve foreldreansvaret alene. Det skal imidlertid mye til for å frata en foreldre foreldreansvaret, og det er en sammensatt vurdering som består av flere ulike momenter. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en advokat direkte for å drøfte ulike løsninger.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: