Far ønsker mer omsorg for barnet

Publisert: 13.06.2018

Bodde sammen med mor og barn inntil vi ble skilt i 2016. Barnet var da 1 år. Barnet har 100 % trivsel og både mor og far er gode omsorgspersoner. Har delt foreldreansvar.

Eg ønsker 50/50 samvær, men møter motstand fra mor. Barnets bosted er hos mor pga barnets alder ved bruddet. Far har samvær 3 helger i mnd, fre-søn, pluss 1 overnatting pr uke. Mor godtar heller ikkje at far har samvær meir enn 3 dager sammenhengende i ferien, då hun meiner gutten er for ung til dette. Far ønsker advokat sin mening angående dette.

Svar:

Enhver barnefordelingssak skal vurderes ut ifra hva som anses å være til barnets beste. Momenter av betydning for en slik vurdering er bla. foreldrenes omsorgsferdigheter, barnets tilknytning til foreldrene, status quo, samlet foreldrekontakt, etc. Ut ifra den begrensede informasjonen jeg har om saken din, er det vanskelig for meg å si noe mer konkret om hvordan barnets beste ville blitt vurdert i din sak.

Dersom du ønsker en konkret vurdering av din sak, anbefaler jeg at du tar kontakt med en advokat direkte.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: