Far ønsker ikke å betale bidrag

Publisert: 06.03.2019

Hva har man krav på i perioden fra samlivet opphører til NAV utbetaler barnebidrag? Far ønsket ikke å betale bidrag, NAV forskutterer derfor bidraget, men det tok en del tid før bidraget kom. Vi skal nå skifte og jeg lurer på hva jeg kan kreve av far. Har ikke mottatt barnebidrag i 3 mnd, ikke meldt flytting slik at ekstra barnetrygd ikke blir utbetalt, et barn har spesielle behov (diagnose fra spesialist) som krever ekstra trening (ikke dekket av det offentlige), tannlege, konfirmasjon mm.

Svar:

Barnebidraget inngår ikke som en del av oppgjøret mellom ektefellene. Ditt krav mot far i fm bidraget må således håndteres separat gjennom NAV. Jeg vil anbefale deg å kontakte NAV for videre informasjon om hva du har krav på i fm. nevnte særkost til barnet ditt.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: