Far ønsker å ta barnefordelingssak til retten igjen

Publisert: 23.03.2020

Vi har et forlik, barna har fast bosted hos mor og annenhver helg hos far. Far tok det til retten sist pga jeg flyttet til nabokommunen og mente samtidig at jeg ikke tok vare på barna. Barnevern og alt ble koblet inn, far fikk besøksforbud bla. Så fikk han seg jobb, fant ut at barna ikke kunne bo der allikevel pga dette og det ble forlik. Nå har han mistet jobben og manipulerer nå sønn 10 år til å tro han ikke har det bra hjemme og at han burde bo hos pappa. Har han mulighet til å ta det til retten igjen?

Svar:

Det er alltid mulig å bringe en foreldretvist inn for retten selv om det er avsagt dom eller inngått rettsforlik tidligere.

Retten må da behandle saken på vanlig måte for å avklare hvorvidt det foreligger særlig grunner som tilsier at tidligere dom eller avtale bør endres.

Bakgrunnen for denne ordningen er at barn og foreldres behov og forutsetninger endres og slik at man til enhver tid skal vurdere hva som fremstår som den beste løsningen for barnet. Som jeg allerede har nevnt er det krav om særlige grunner dersom retten skal endre tidligere dom eller rettsforlik.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: