Får ny parkeringsplass rett ved soverommet

Publisert: 15.06.2018

Jeg bor i en en bolig og hagen min er i grense med borettslag og de vil bygge nye parkeringsplasser. Da kommer de veldig nær til min stue og barnerom. Vi bli plager av bilyd og bil lys. Hvor stor avstand må de ha til min bolig? Er det lov å komme så tett til tomtgrensen min?

Svar:

Denne problemstillingen er regulert av byggesaksforskriften som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter forskriftens § 4-1 (2) litra e, fremgår det at det ikke er søknadsplikt for etablering av biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstanden til nabogrensen må imidlertid være minst 1 meter.

Del denne artikkelen: