Far nekter å dele ut morsarv

Publisert: 30.01.2019

Mor døde for 18 år siden. Far lever i uskiftet bo. Far har solgt bolig, ble syk psykisk. Fritidsbolig bygd ut. Far solgte fritidsbolig og kjøpte leilighet. Far nekter morsarven og skifte til meg. Far er fiendtlig, ønsker gjøre meg arveløs. Vi er 2 barn av begge foreldre. Andre sønn fått masse penger og gaver. Innskudd til egen oppstart av butikk m.m. Har bedt skriftlig om at far gjennomfører skifte. Det nektes. Er vel ingen ting å hente her? Far vil nekte og hva kan jeg gjøre?

Svar:

Den som sitter i uskiftet bo, rår som utgangspunkt som en eier. Det er imidlertid begrensninger. Det kan ikke gis bort fast eiendom eller gaver som står i misforhold til boets verdier. Om det gis forskudd på arv, har andre arvinger rett til å kreve tilsvarende. Det er også en mulighet for å kreve skifte, dersom gjenlevende ikke klarer å håndtere boet. Det skal forholdsvis mye til for å få til dette, men kan altså vurderes.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: