Får ikke utbetalt uføreforsikring

Publisert: 25.05.2018

Jeg tegnet en uføreforsikring for omlag 18 år siden. Dette ble gjort i lag med min daværende kontakt i lokal bank, har siden betalt mnd beløp ihht dette. Jeg ble ufør i februar i år og kontaktet følgelig det selskap som forsikringen min etter hvert ble overført til!

Påstanden deres nå er at jeg ikke skal ha gitt alle opplysninger ved tegning, noe jeg selvfølgelig bestrider all den tid jeg i den tro ville hjelpe meg den dag jeg evt havnet i uføre og ikke har mottatt noe restriksjoner! Hva nå?

Svar:

Du har muligheten til å bringe saken til finansklagenemnda dersom du er uenig med selskapets beslutning - behandlingen i finansklagenemnda er gratis. Alternativt kan du også bringe saken til domstolene. Husk at det gjelder særlige klagefrister på noen personforsikringer dersom selskapet har påberopt seg disse, og da kan du risikere å miste erstatningen dersom du ikke iverksetter nødvendige tiltak innen fristens utløp, jfr. forsikringsavtaleloven §§ 8-5 og 18-5.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: