Får ikke utbetalt lønn fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 15.08.2019

De tre første månedene i ny jobb har jeg vært uten lønn og kontrakt. Siden jeg kjente arbeidsgiver fra før var jeg veldig tålmodig. Når jeg har sagt opp jobben fikk de frist for å betale det de skylder meg, men de har sviktet, og de svarer ikke meg nå! Har alt skriftlig fra dem. Hva kan jeg gjøre nå? Det er snakk om 3 mnd lønn + en god del penger de skulle betale til meg pga markedsføringen jeg har gjort til businessen.

Svar:

Selv om du ikke har skriftlig arbeidsavtale, vil du regnes å ha en muntlig arbeidsavtale.
I følge dine opplysninger synes du å ha et pengekrav mot bedriften. Du bør dermed vurdere å anlegge sak for forliksrådet for å få dom for ditt pengekrav. Etter dette kan du kreve tvangsfullbyrdelse forskrevet gjennom namsmannen.

Det finnes standardskjema på nett for å anlegge sak for forliksrådet. En advokat kan også bistå deg med dette og å innfordre ditt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: