Får ikke utbetalt lønn for plusstimer

Publisert: 18.10.2019

Jeg sluttet i jobben min pga helsemessige årsaker. Jeg hadde ca 40 timer i pluss på tidskonto som de nå ikke betaler ut. Og begrunner dette med: "Det har kommet meg frå høre via noen at du etterlyser flextimer fra din timekonto. Men no vart det ingen sluttavtale signert, men derimot ein oppsgelse frå deg der du sa frå deg både lønsplikt og arbeidsplikt etter 30. september.Derav også flextimer som du kunne i prinsippet brukt (avspasert) under arbeidsplikt" Stemmer det at de slipper å betale?

Svar:

I utgangspunktet er dette timer du allerede har jobbet, som du har krav på at blir kompensert i henhold til hva som er avtalt. Hvordan og om du har krav på disse 40 timene vil avhenge av avtalen du har skrevet under, og eventuelt tariffavtale/lønnsavtale. Dette bør du sjekke nærmere, gjerne med en advokat.

Del denne artikkelen: