Får ikke uføreforsikring pga lav inntekt

Publisert: 20.12.2019

Jeg har fått involvert arbeidsavklaringspenger og i den forbindelse funnet ut at jeg kan ha krav på å få utbetalt uføreforsikring jeg har igjennom Gjensidige. Men i reglene for utbetaling står det at samlet utbetaling (trygd, lønn, forsikring) ikke kan overgå 90 % av gjennomsnittslønn de siste tre år. Problemet mitt er at jeg tjente rundt 135 000 disse årene og nå får jeg AAP på rundt 200 000. Er det noe feil her eller skal faktisk de som tjener minst ikke ha krav på sin egen forsikring?

Svar:

Det er vanskelig for meg å si noe konkret i saken da dette beror på en tolkning av forsikringsbeviset og vilkårenes bestemmelser.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: