Får ikke sykepenger for alle timene i arbeidsavtalen

Publisert: 29.10.2019

Har en jobb som lastebilsjåfør, jobber to uker og en har fri pga. de to uker jobber ca. 100 timer. Etter 4 år fikk sykemelding på to uker.

Min spørsmål: er det lov betale for sykmelding bare 37,5 timer hvis har på liste 45 timer og hva er med denne uken som har fri? Akkurat jeg fikk sykmelding for en uke fri og en uke som har 45 timer. For denne fri uken få ikke sykepenger men hvorfor for andre uke bare 37,5 timer? Hadde ringt til Arbeidstilsynet men de sender meg til NAV.

Svar:

Det er NAV som kan gi riktig svar på dette. Sykepengegrunnlaget innrapporteres av arbeidsgiver. Folketrygdloven §8-28, 6. ledd: "For timelønnede arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder omgjøres den aktuelle månedsinntekten til et sykepengegrunnlag per dag i arbeidsgiverperioden ved at inntekten fordeles på antall faktiske arbeidsdager i beregningsperioden." Fra lovens forarbeider: "Den aktuelle månedsinntekten omgjøres til et sykepengegrunnlag per dag i arbeidsgiverperioden ved at inntekten fordeles på antall faktiske arbeidsdager i beregningsperioden. Dette gjøres for å komme fram til et sykepengegrunnlag per dag som skal utbetales for aktuelle dager vedkommende skulle ha arbeidet i arbeidsgiverperioden." Det medfører at månedslønnen din fordeles på det antall dager du rent faktisk arbeider i løpet av en måned (ikke inkludert dine fridager). Denne "dagslønnen" har du så krav på for de dagene som du er sykemeldt og som du skulle ha arbeidet. Du får altså ikke sykepenger for de dagene du skulle ha fri. Men dette gjelder kun under forutsetning av at du får betalt for den faktiske tiden du jobber, dvs. at du er timeavlønnet. Er du timeavlønnet vil din månedsinntekt kunne variere, da du vil oppleve å få en friuke enkelte måneder og to friuker andre måneder. Hvis du derimot har en fast månedslønn uavhengig av antall friuker den enkelte måned, så vil du ha krav på sykepenger for hver dag basert på din månedslønn, dvs. også i din friuke.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: