Får ikke sykepenger

Publisert: 13.06.2019

Jeg ble permittert "frivillig" på dagen og sykemeldt og jeg har ikke fått annet enn feriepenger nå i mai. Dette er over 7 måneder siden uten lønn eller sykepenger.

Svar:

Du har krav på permisjonspenger først fra arbeidsgiver og deretter fra NAV. Du bør henvende deg til din arbeidsgiver og til NAV. Men er du sykemeldt har du uansett krav på sykepenger, først fra arbeidsgiver og deretter fra NAV, eller fra arbeidsgiver for hele perioden, om dette er avtalt i din arbeidsavtale eller gjeldende tariffavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: