Får ikke sluttattest fra arbeidsgiver

Publisert: 05.09.2019
Emneord: ,

Jeg arbeidet hos en tidligere arbeidsgiver fra 2011 – 2013, og har flere ganger bedt om sluttattest uten å få det. Kan jeg fortsatt kreve dette? Det eneste jeg er ute etter er en bekreftelse på arbeidsforholdet. Hvordan går jeg eventuelt frem med å kreve attest?

Svar:

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-15 at du har krav på skriftlig attest​ fra arbeidsgiver.
Det følger videre av bestemmelsen at "attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet".

Du kan kreve dette av arbeidsgiver. Du bør kunne dokumentere å ha sendt epost/brev om dette. En advokat kan nok enkelt bistå deg med å utøve et ekstra press for at arbeidsgiver skal utføre sin plikt til å lage en attest.

Del denne artikkelen: