Får ikke overtidsbetalt som prosjektassistent

Publisert: 14.10.2019

Jeg jobber som prosjektassistent. På avtalen står det: "Arbeidstaker er klar over at han skal utføre arbeid av ledende karakter. Arbeidstaker skal, uten ekstra kompensasjon for arbeid ut over ordinær arbeidstid, arbeide så mye som er nødvendig for å fylle kravene til stillingen på en tilfredsstillende måte. Lønn pr. time: 220. Lønnen er fast, dvs. at nødvendig bruk av tid for å få utført arbeid til rett tid er inkludert".

Jeg jobber utover ordinær arbeid og og får ikke kompensajon. Er det lov?

Svar:

De som er ansatt i ledende stilling eller i særlig uavhengige stillinger, er ikke omfattet av arbeidsmiljølovens regler om overtid. Det vil si at i slike stillinger har man ikke krav på overtidsbetaling etter arbeidsmiljøloven.

Det vil avhenge av stillingen din og arbeidets karakter om du er omfattet reglene om overtid, og dermed kan kreve overtidsbetaling. Med utgangspunkt i en lønn på 220 pr time, og at du kalles prosjektassistent, kan det hende du faktisk skal ha krav på overtidsbetaling. Dette kan du sjekke ut nærmere med en advokat eller fagforening.

Del denne artikkelen: