Får ikke norsk statsborgerskap til sønnen

Publisert: 29.01.2018

Min kone er fra utlandet. Hun er norsk statsborger nå. For 4 1/2 år siden fikk vi familiegjenforening med hennes sønn. Vi har nå søkt statsborgerskap på hennes sønn, men har fått beskjed fra UDI at det er ikke registrert foreldreansvar på gutten. Gutten har fornyet oppholdstillatelse og har nå permanent oppholdstillatelse. Sannsynligvis ligger feilen hos UDI, at de ikke har skrevet i papirene sine at moren har foreldreansvar alene. Hvordan gå frem for å få foreldreansvar ?

Svar:

Det er folkeregisteret som er ansvarlig for registrering av foreldreansvar. Dersom dere har et dokument som viser at mor har foreldreansvaret alene vil dette være en enkel sak og få folkeregisteret til å registrere foreldreansvaret på mor alene. Dersom dere ikke har et slikt dokument så vil folkeregisteret etterspørre flere opplysninger.

Skattedirektoratet utga i 2017 nye regler for registreringen av foreldreansvar i i folkeregisteret for personer som flytter til Norge. Hvordan folkeregisteret vil behandle deres henvendelse blir det umulig for meg å svare på kun basert på den informasjonen du gir i ditt spørsmål. Reglene som regulerer folkeregisterets registrering av foreldreansvaret finner dere her: http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/rundskriv/foreldreansvar---regler-for-registrering-i-folkeregisteret.pdf

Del denne artikkelen: