Får ikke lån til å dekke skolepenger

Publisert: 04.12.2018

Jeg har signert avtale med mitt universitet om å dra til USA over sommeren for å studere og arbeide i en bedrift. Dette er et program universitetet tilbyr. Skoleavgiften er 7 600 dollar, ca 65 000 kr. Jeg er svensk og kan maks få låne 29 000 sek totalt av svenske lånekassen, men trodde før jeg signerte at jeg skulle få låne hele beløpet. Jeg har nå ikke mulighet å betale for skoleavgiften. Skolen mener at dette ikke er nok for meg for å få slippe avtalen. Avtalen er med et norsk universitet.

Svar:

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik de er inngått. Det er hver av partene ansvar å avklare egne forutsetninger før avtaleinngåelse. At du ikke fikk finansiering er altså i utgangspunktet ditt ansvar.

Rettslig sett er det likevel slik at partene har en tapsbegrensningsplikt. Dersom universitetet kan fylle opp din plass med en annen vil dette som rettslig utgangspunkt medføre at du ikke skal betale - universitetet skal ikke ha betalt to ganger for samme plass.

Her er det flere forhold som vil spille inn, blant annet hvor raskt du varslet universitetet.

Uten å se hele avtalen er det vanskelig å gi et klart svar. jeg vil anbefale å høre med universitetet om de har fått en annen student til å overta plassen i første omgang. Dersom dere ikke kommer til en løsning vil jeg anbefale at du tar kontakt med en advokat som kan vurdere kontraken for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Line Gjerstad Tjelflaat

Del denne artikkelen: