Får ikke justert lønn etter prøvetid

Publisert: 23.04.2019

I forhandlinger for jeg aksepterer jobbtilbudet spør jeg: «Er det slik at lønn blir oppjustert etter endt prøvetid?»

Arbeidsgivers svar: « Lønnen blir justert etter prøvetid (6mnd). Vanligvis 1500-3000 kr mnd som blir beregnet ut ifra progresjon og resultater».

Har ikke mottatt justering. Har meld forholdet på hver medarbeidersamtale til dags dato. Tilbudet det referer til er gitt 08.05.2015. Har jeg noe sak her? Kan etterbetaling kreves eller er saken foreldet. Har alt dokumentert skriftlig.

Svar:

Dette fremstår som en tom lovnad slik den er håndtert, men ut fra omstendighetene og det som faktisk ble sagt (om det kan verifiseres, da) kan du ha krav på kr 1500 og krav på etterbetaling.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: