Får ikke innsyn i regnskapet for sameiet

Publisert: 10.04.2019

Jeg bor i et sameie med 20 selveierleiligheter en plass på sørlandet. Nå har det seg slik at vi har fått bekjed av formannen i sameiet at vi kommer til å gå minus i regnskapet for 2018. Dermed vil han og styret øke fellesutgiftene. Jeg har spurt formannen om å få sendt regnskapet for 2018 på mail eller i brevform før årsmøte i mai 2019. Det nekter han meg og sier alle vil få mulighet til å se gjennom regnskapet på årsmøte i mai.

Svar:

Det foreligger kun en rett til innsyn i regnskapet i anledning gjennomføring av årsmøte jfr lov om eierseksjoner § 44.

Jeg vil tro at styret (forretningsfører/forvalter) kan nekte innsyn ut over dette sett hen til at det er i henhold til styrets ansvar at dette føres på vegne av sameie. En utstrakt innsynsrett i regnskapet kan være krevende i forhold til sameiets utgifter til regnskap da en slik innsynsrett lett kan bli misbrukt og vil føre til økte utgifter til regnskapet.

Når dette er sagt synes det for meg at man burde hatt større åpenhet omkring regnskap da noe annet lett vil lage grobunn til mistenkeliggjøring av forskjellige grunner. Om et slikt innsyn pådrar sameiet utgifter kunne man kombinert dette med at seksjonseier hadde fått mulighet til å dekke de kostnader dette medfører.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: