Får ikke gjeldsordning når man går på AAP

Publisert: 25.06.2019

Har nå vært i møte med namsmannen i forbindelse med gjeldsordning. Fikk avslag pga uavklart økonomisk situasjon siden jeg har AAP. Hun sa jeg måtte vente til det er mer avklart før jeg prøver søke på nytt. Hva mener du? Bør jeg klage på vedtaket? Er situasjonen min helt fastlåst når man går på AAP?

Svar:

Ettersom du mottar en midlertidig ytelse kan det være vanskeligere å oppnå gjeldsordning. Loven har nemlig et krav om at man må være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser for å kunne oppnå gjeldsordning. Dersom man mottar AAP er det jo en viss sjanse for at man kommer tilbake i arbeidslivet, og da vil man muligens være bedre rustet til å tilbakebetale all gjeld til sine kreditorer.

Når det gjelder spørsmålet ditt om du bør klage, er det vanskelig å rådgi deg konkret uten å kjenne alle detaljene i saken din. Jeg tenker at viktige momenter i vurderingen av om det er hensiktsmessig å klage eller ikke, er om du regner med å komme tilbake i arbeid, eller om utsiktene til dette er dårlige. Det er også relevant å se på hvor lenge du har mottatt AAP. Dette er også momenter som vil kunne i alle fall gi en viss veiledning i spørsmålet ditt om situasjonen din er fastlåst.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: