Får ikke feriepenger med siste lønning

Publisert: 27.01.2020

Jeg har sagt opp min jobb som sykepleier og har bedt om å få feriepengene utbetalt sammen med min siste lønning eller ved sluttoppgjøret måneden etter jeg har sluttet. Min leder nekter og sier det står i tariffavtalen at feriepenger utbetales i juni. Kan jeg gjøre noe med dette?

Svar:

Dette er ikke korrekt. Du har krav på utbetaling av opptjente feriepenger samtidig med din siste avlønning. Det er vanlig praksis å utsette utbetalingen til ferieåret, dvs. etter årsskiftet, siden feriepengene da vil være trekkfrie og du vil få utbetalt mer.
Lovens tekst: "Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør."

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: