Får ikke betalt for ekstra timer på jobb

Publisert: 11.02.2020

Jeg jobber for et selskap med 60 prosent lønn. De betaler meg 60 % hver måned - 11 måneder. Enten jeg jobber eller ikke, får jeg fortsatt betalt. 60 % er 1070 timer. I løpet av ett år gjorde jeg 1230 timer, det vil si 300 ekstra timer. De vil ikke betale, de vil gi meg gratis 300 timer. Men fra hele året har jeg allerede 40 % gratis ca 717 timer. De sier at neste år vil jeg få de samme pengene 60 %, jeg vil jobbe de samme timene 60% og 40 % vil jeg ha fri. Så hvordan får jeg de 300 ekstra timene?

Svar:

Hvis du arbeider mer enn avtalt arbeidstid, har du krav på betaling for dette. Overtidsarbeide reguleres av arbeidsmiljølovens § 10-6. Du har krav på et tillegg på 40 % av avtalt lønn for all overtid som overstiger den alminnelige arbeidstiden som i følge arbeidsmiljølovens § 10-4 er 9 timer pr. arbeidsdag eller 40 timer pr. arbeidsuke. Du kan klage til Arbeidstilsynet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: