Får ikke arbeidskontrakt eller utbetalt lønn

Publisert: 28.08.2018

Jeg har sett i mine NAV papirer, jeg ble ufør i 2016, og etter det så har jeg jobbet med å frakte og hentet biler over nesten hele Norge,holdt et selvvaskeanlegg ved like + brøyting på vinteren. Jeg har ikke mottatt en eneste krone, og får ikke arbeidskontrakt. Jeg fikk muntlig lovnad om en liten stilling i januar i 2017. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Du må henvende deg til NAV og oppdatere ditt forhold til NAV. Mye tyder på at du har arbeidsevne, slik at du ikke lenger er berettiget til uføreytelser. Hvis du mottar uføreytelser mens du likevel er arbeidsdyktig, kan medføre tilbakebetalingsplikt og straffansvar. Rydd opp i dette med NAV før det blir og alvorlig og omfattende. At du opplyser om dette er formildende og kan gi deg en bedre behandling fra NAV sin side i motsetning til om NAV oppdager dette før du gir beskjed. På den annen side kan det være at NAV kan tilpasse din uføreordning til hva du rent faktisk kan klare og hvilke tilbud på arbeidsmarkedet som finnes for en i din situasjon. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med NAV umiddelbart om dette. Så får du ta det som kommer.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: