Får ikke alle feriedagene etter internt stillingsbytte

Publisert: 27.01.2020

Jeg jobber en organisasjon og byttet stilling internt 1. desember. Jeg gikk da betydelig opp i lønn. På nyåret får jeg vite at jeg ikke får 25 betalte feriedager som før, men 24 pluss en ubetalt feriedag. Dette er grunnet at feriepengene opptjent i fjor ikke er nok til å dekke den siste dagen med ferie i år. Jeg synes dette virker rart. Har jeg ikke uansett rett på de 25 dagene betalt ferie, bare at de utbetalte feriepengene ikke nødvendigvis står i forhold til årets lønn, men fjorårets?

Svar:

Det er arbeidsavtalen din som regulerer dette. Din avtale erstatter ditt krav på feriepenger og som normalt vil gi deg et lite pluss. Arbeidsgiver ser dette tydeligvis i sammenheng, da din nye lønn ikke ville gitt det samme feriepengegrunnlaget i fjor som din faktiske lønn i fjor, men et høyere feriepengegrunnlag og således "dekket inn" lønnsutbetalingen din i ferien din i år (med et lite overskytende tillegg). Dette er en spesielle forutsetning, slik at hvis din arbeidsavtale går ut på 25 betalte feriedager uten reservasjon mht beregningsgrunnlaget, så taler dette mot arbeidsgivers fortolkning av arbeidsavtalen.

Hadde du ikke hatt denne ferielønnsavtalen, så ville du opplagt ikke fått feriepenger som "matchet" din nye lønn, da feriepengene ville være opptjent på en langt lavere lønn i 2018 enn den du vil ha i 2019.

Så her spørs det om arbeidsgiver har noen gode fortolkningsmomenter å legge på bordet for at ferielønn skal være basert på et teknisk beregnet feriepengenivå.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: