Far holder tilbake informasjon om lønn

Publisert: 06.04.2020

Er det straffbart å spekulere i barnebidrag utregningen ved å holde tilbake informasjon om egen inntekt? Far mistet eller sa opp jobben rett etter rettsforliket for at årslønnen skulle bli lavere. NAV hadde da ikke beregningsgrunnlag og tok til grunn tidligere årslønn - 20 %. Bidragspliktig opplyste ikke til NAV om egen næringsinntekt da han også er selvstendig næringsdrivende og driver en slik virksomhet at han kan fakturere også arbeidsgiver han sluttet hos i etterkant. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Det vil kunne være straffbart å oppgi uriktige opplysninger til NAV. Både det å oppgi bevist uriktige opplysninger og det å gi opplysninger som fører til at man betaler mindre en man er forpliktet til er forhold som kan føre til anmeldelse og straff.

Det er opp til deg om du velger å anmelde forholdet. Uansett bør du påklage et eventuelt vedtak og opplyse at opplysningene far har gitt ikke er korrekte. NAV vil da foreta en fornyet vurdering og evt. innhente opplysninger på annet vis.

Det som kan være vanskelig er det selvstendig næringsdrivende selv fastsetter lønnen. NAV vil allikevel kunne overprøve beløpet dersom det er så vidt lavt at det er åpenbart uriktig eller vedkommendes inntekst potensialet tilser en høyere lønn.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: