Far følger ikke opp samvær

Publisert: 11.05.2020

Hvilken vei burde jeg gå etter 9 år med meklinger og barnefar som tre ganger har brutt samværsavtaler. Avlyser samvær og ikke er å få tak i på alt fra 2 uker til 2 måneder? Han har levert bekymringsmelding til barnevern på nåværende samboer. Når de ikke fant annet enn sjalusi fra barnefar sin side får ei heller de tak i han. Har delt omsorg, men han nekter møte opp/signere ved behov. Skole og barnehage ikke sett eller fått kontakt en eneste gang på 9 år. Nå har han ikke gitt lyd fra seg på 14 mnd.

Svar:

For at delt fast bosted skal være en god og velfungerende ordning for barna, forutsetter det et nokså godt samarbeide mellom foreldrene. Dersom du ikke kommer i kontakt med far, og dialogen forøvrig er vanskelig, synes slike forutsetninger ikke å være tilstede. Det vil da naturlig å foreslå en annen samværsordning. Dersom far ikke er enig i slike endringer eller besvarer dine henvendelser, kan du kalle ham inn på meklingsmøte på familievernkontoret. Hvis han heller ikke møter opp her, får du utstedet en meklingsattest, hvilket gjør det mulig for deg å ta saken videre via domstolen. Forut for en slik prosess vil jeg imidlertid anbefale deg å ta kontakt med en advokat direkte, slik at dere kan drøfte saken grundigere og bli enige om hva som bør gjøres videre.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: