Far er fritatt barnebidrag

Publisert: 18.12.2018

Har to barn som bor hos meg men har samvær med far ca 6-8 netter i mnd. Far er fritatt for å betale bidrag pga. lav inntekt og har hatt dette fritaket i ca tre år nå. Betyr det at han er fritatt for faktisk være med å koste det barna trenger? "Barnet" som nå er 18 er fortsatt under utdanning i vgs men får vel da heller ikke søkt om bidrag fra far siden han er fritatt? Har nå bare barnetrygd for ett barn, og jeg må ta alle kostnader til barna alene.

Svar:

Det er ikke slik at man permanent eller for en lengre periode kan innvilges fritak for å betale barnetrygd. Den bidragspliktiges inntekt skal fortløpende vurderes i forhold til bidragsevne. Du kan således fremsette ny søknad dersom fars økonomi endrer seg i positiv retning, også etter at barnet er blitt 18 år og er under utdanning.
Dersom det er slik at bidragsevnen forblir lav vil det ikke være åpning for å belaste far hans andel av økonomisk underhold til barna. Dette vil dessverre innebærer at du blir sittende med den økonomiske belastningen tilnærmet alene. Din eventuelle mulighet ligger i å søke supplerende ytelser fra det offentlige dersom økonomien blir så vidt presset at det er grunnlag for slik ytelse.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: