Far blir nektet samvær

Publisert: 24.02.2020

Min barndomsvenn og kamerat blir nektet å se sin 1 år gamle sønn til tross for at samværsplan er blitt opprettet på familievernkontoret. Barnets mormor tok med seg barnet på hyttetur samme dag som far skulle ha samvær. Verken mor eller mormor hadde spurt ham om det var greit. Har de lov til dette, eller kan dette anmeldes som sabotasje/brudd på samværsplan og eller som kidnapping av barnet?

Svar:

Det far kan gjøre er å kreve bot for manglende gjennomført samvær, dersom det ikke forelå saklig grunn for å nekte samværet. Det er retten som fastsetter boten, og far kan kreve at mor betaler denne dersom hun bryter samværsavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: