Far betaler ikke barnebidrag og nekter utstedelse av reisedokument

Publisert: 15.09.2017

Min sønn på 1 år har ikke mitt etternavn. Jeg og faren har delt foreldreansvar. Faren har ingen samvær med barnet, da han kun vil ha mer enn det som er best for barnet. Han betaler heller ingen bidrag, da han hevder å ikke ha inntekt. Jeg ønsker å reise på ferie med barnet, men faren nekter å gi meg reisedokument. Dette kan gi meg problemer under grensekontroll. Han har gitt meg samtykke til pass, men gjør seg vanskelig fordi han ønsker å presse meg til å gi han samvær utover det som er best for et så lite barn.

Svar:

Det er litt vanskelig å få tak i spørsmålet ditt, men jeg skjønner at du og far har et vanskelig samarbeid i forhold til deres felles barn.

Hvis du mener at samværet som praktiseres i dag ikke er til barnets best, og far ikke er enig i dette, må du ta saken videre til domstolen for å endre samværsmengden. Før en eventuell stevning trenger dere imidlertid meklingsattest. Dette kan dere få på familievernkontoret.

Eventuelle krav i forhold til bidrag må du ta gjennom NAV. De kan utregne og innkreve bidrag for deg.

Dersom far ikke bistår med å få utstedt pass til barnet, kan dette være grunnlag for å miste foreldreansvaret. Det skal imidlertid svært mye til for å miste foreldreansvaret, og slik jeg forstår din beskrivelse av saken har far ikke rent faktisk nektet å samarbeide i forbindelse med passet.

Overnevnte forhold bør imidlertid drøftes helt konkret med en advokat før du tar det videre gjennom rettssystemet.

Med vennlig hilsen, advokat Anne Hazeland Tingstad

Del denne artikkelen: