Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 08.11.2019

Min venn har to barn med en som ikke betaler barnebidrag. Barna bor fulltid hos mor, de er sjeldent med far, fordi far krever at mor må betale alle reiser til og fra om samvær skal skje. Mor forteller at hun heller ikke får barnebidrag fra NAV, fordi hun har for "høy inntekt". Spørsmål: Finnes det en inntektsgrense for den ene forelderen, som avgjør om den andre skal betale eller ikke? Evt. at NAV betaler, mens vedkommende foreldre opparbeider seg bidragsgjeld?

Svar:

Bidrag reguleres etter to faktorer. Dette er omfanget av samvær og foreldrenes inntekt. Dersom den bidragspliktig har svært lav inntekt kan det være slik at det ikke er økonomisk grunnlag for å pålegge bidragstrekk. I utgangspunktet vil da NAV utbetale bidragsforskudd. Dette er dog ikke tilfellet dersom bidragsmottaker har en inntekt som overstiger kr. 524 800.

Ut fra det du skriver kan det således synes som at far har en lav inntekt som ikke gir grunnlag for trekk og dernest at mor har en inntekt som overstiger den grensen NAV har satt.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: