Faktura fra takstmann til dødsbo

Publisert: 07.01.2019

Vi har nylig hatt et offentlig skifte i familien. Da boet ble gjort opp hadde hadde takstmannen sendt sitt krav/faktura for sine tjenester for seint og boet ble avsluttet med beskjed fra bobestyrer at dette ikke ville bli åpnet igjen. Kan takstmann da bare sende sin faktura til inkasso og kreve dette av arvingene?

Svar:

Boet er normalt et eget rettssubjekt, og jeg antar det var boet som var oppdragsgiver. Da kan det bli vanskelig for takstmannen å holde arvingene ansvarlige.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: