Faktura fra inkassobyrå for gammel telefonregning

Publisert: 20.08.2019

Jeg fikk nylig en faktura på 21 000 kr fra Lindorff. Det gjelder et mobilabonnement fra Telenor tidlig på 2000-tallet. Siden jeg ikke har noen formening om hva det dreier seg om, sendte jeg Lindorff en forespørsel om de hadde et eller annet dokument i saken, og de svarte at det ikke finnes noen signert avtale, men at det er en dom i saken fra 2006 (tror jeg). Dommen ble besluttet uten at jeg var til stede. Jeg synes hele saken er litt "rar".

Svar:

Her høres det ut som at det foreligger en uteblivelsesdom fra Forliksrådet i bunnen. Du bør be Lindorff oversende denne og eventuelt de andre fristavbrytende dokumenter de mener å ha i saken for så å ta stilling til om dette er noe du drar kjensel på eller ikke. Dersom du ikke gjør det, kan du rette en skriftlig innsigelse til Lindorff hvor du bestrider fakturaen. Dersom du drar kjensel på kravet, og kravet ikke er foreldet, kan du eksempelvis be om at de sletter renter mot at du betaler beløpet i ett eller få avdrag.

Del denne artikkelen: