Faktura fra advokat etter tre år

Publisert: 07.01.2019

I forbindelse med et booppgjør etter vår mor, måtte vi som livsarvinger stille med egen advokat i forbindelse med et offentlig skifte. Denne advokaten ble engasjert i perioden fra 30.05.16 til 13.06.17. Vi fikk nå i januar 2019 faktura for advokattjenestene - tre år etter initiering av kontakt. Kan deler av advokatutgiftene ansees som foreldet? Har det noe å si at det ikke har blitt skrevet kontrakt mellom oss som klienter og denne advokaten?

Svar:

Det bør foreligge en oppdragsbekreftelse, og ved uklarheter om priser og omfang av oppdraget, vil det være advokatens risiko. Det gjelder vanlige foreldelsesregler for slike krav, altså 3 års foreldelsesfrist.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: