Erstatning fra NPE

Publisert: 14.02.2018

37 år gammel mann som i 2011 fikk diagnosen ADHD, men fikk ikke rett behandling eller medisin før 2017. I barndommen konkluderte PPT med at jeg hadde dysleksi, men ut ifra det jeg har lest fra den tiden, så hadde jeg klare tegn på ADHD. Jeg har hele livet liv slitt med psykiske problemer. Jeg er i dag uføretrygdet. Jeg har nå søkt om erstatning hos NPE. Mitt spørsmål er om saken er foreldet? I 2011, da diagnosen ble stilt, visste jeg ingenting om mine rettigheter og hadde store psykiske problemer.

Svar:

Jeg vil anta at denne saken ikke er foreldet før det foreligger en spesialisterklæring som tar stilling til hva dine helseplager skyldes, og om noen kan klanders for at du ikke har fått slik behandling av helsevesenet eller skoleverket som forventet.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: