Erstatning fordi skolen ikke oppdaget ADHD

Publisert: 27.02.2019

Jeg trenger hjelp til å søke om erstatning for mangelfull skolegang. Jeg fikk tapt skolegang fordi ingen oppfattet at jeg hadde ADHD. Hvis man drar det videre, så begynte jeg å ruse meg fordi jeg ikke fikk til skolen. Til slutt, etter en rusbehandling, 6 år tapt i rus, psykiske problemer som angst og depresjon som følge av rus og 3-dagers koma, fikk jeg diagnosen. Nå er jeg i rusbehandling for andre gang og jeg sliter enormt med angst og depresjon. Kan dere hjelpe meg videre med dette?

Svar:

Kontakt en advokat som arbeider med slike saker, så får du hjelp.
Det er viktig å få dette gjort så snart som mulig for å unngå mulig foreldelse.
Som oftest er det mulig å få dekket utgifter til en undersøkelse og utredning av saken.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: