Erstatning for traumatisk oppvekst

Publisert: 06.03.2019

Jeg er 27 år gammel og har hatt en traumatisk oppvekst der barnevernet inngrep og splittet meg og min søster fra mor da min far var død. Jeg har fått sett henne bare en håndfull ganger i løpet av livet og senere blitt psykisk terrorisert av henne. Jeg har også blitt påført omsorgssvikt der jeg i dag har konsentrasjonsvansker, dårlig ordforråd og muligens PTSD. Hvordan går jeg frem for å søke erstatning? Jeg ønsker også rådgiving, men jeg lurer på om jeg har rett til fri rettshjelp?

Svar:

For å kreve erstatning i barnevernssaker kreves det at det foreligger en skade, enten fysisk, psykisk og/eller økonomisk, som står i adekvat årsakssammenheng med feilen begått av barnevernet. Fysisk eller psykisk skade bør kunne dokumenteres med legeerklæring.

Hvorvidt det foreligger grunnlag for erstatning i din konkrete sak må vurderes helt konkret. Jeg vil derfor anbefale deg å ta kontakt med en advokat direkte, for slik vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: